SICERT ofera certificari pentru sisteme de management intr-o gama larga de domenii de activitate. Clientii provin dintr-o varietate de domenii si incearca sa adapteze procesele interne ale organizatiei la cerintele pietei si legislatia care reglementeaza domeniul de activitate.

Certificari iso firme dupa cod CAEN ( Clasificare Activitatilor din Economia Nationala a Romaniei )

Va oferim mai jos o lista de domenii in care SICERT va poate ajuta sa obtineti o certificare iso :

Certificare iso COD CAEN 0111  Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase
Certificare iso COD CAEN 0112 Cultivarea orezului
Certificare iso COD CAEN 0113 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor
Certificare iso COD CAEN 0114 Cultivarea trestiei de zahăr
Certificare iso COD CAEN 0115 Cultivarea tutunului
Certificare iso COD CAEN 0116 Cultivarea plantelor pentru fibre textile
Certificare iso COD CAEN 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
Certificare iso COD CAEN 0121 Cultivarea strugurilor
Certificare iso COD CAEN 0122 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale
Certificare iso COD CAEN 0123 Cultivarea fructelor citrice
Certificare iso COD CAEN 0124 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase
Certificare iso COD CAEN 0125 Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi
Certificare iso COD CAEN 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
Certificare iso COD CAEN 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
Certificare iso COD CAEN 0128 Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm.
Certificare iso COD CAEN 0129 Cultivarea altor plante permanente
Certificare iso COD CAEN 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
Certificare iso COD CAEN 0141 Creşterea bovinelor de lapte
Certificare iso COD CAEN 0142 Creşterea altor bovine
Certificare iso COD CAEN 0143 Creşterea cailor şi a altor cabaline
Certificare iso COD CAEN 0144 Creşterea cămilelor şi a camelidelor
Certificare iso COD CAEN 0145 Creşterea ovinelor şi a caprinelor
Certificare iso COD CAEN 0146 Creşterea porcinelor
Certificare iso COD CAEN 0147 Creşterea păsărilor
Certificare iso COD CAEN 0149 Creşterea altor animale
Certificare iso COD CAEN 0150 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
Certificare iso COD CAEN 0161 Activităţi auxiliare pentru productia vegetală
Certificare iso COD CAEN 0162 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
Certificare iso COD CAEN 0163 Activităţi după recoltare
Certificare iso COD CAEN 0164 Pregătirea seminţelor
Certificare iso COD CAEN 0170 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
Certificare iso COD CAEN 0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
Certificare iso COD CAEN 0220 Exploatare forestieră
Certificare iso COD CAEN 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
Certificare iso COD CAEN 0240 Activităţi de servicii anexe silviculturii
Certificare iso COD CAEN 0311 Pescuitul maritim
Certificare iso COD CAEN 0312 Pescuitul în ape dulci
Certificare iso COD CAEN 0321 Acvacultura maritimă
Certificare iso COD CAEN 0322 Acvacultura în ape dulci
Certificare iso COD CAEN 0510 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg)
Certificare iso COD CAEN 0520 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg)
Certificare iso COD CAEN 0610 Extracţia petrolului brut
Certificare iso COD CAEN 0620 Extracţia gazelor naturale
Certificare iso COD CAEN 0710 Extracţia minereurilor feroase
Certificare iso COD CAEN 0721 Extracţia minereurilor de uraniu si toriu
Certificare iso COD CAEN 0729 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase
Certificare iso COD CAEN 0811 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei
Certificare iso COD CAEN 0812 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului
Certificare iso COD CAEN 0891 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale
Certificare iso COD CAEN CC AEN
Certificare iso COD CAEN 0892 Extracţia turbei
Certificare iso COD CAEN 0893 Extracţia sării
Certificare iso COD CAEN 0899 Alte activităţi extractive n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 0910 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
Certificare iso COD CAEN 0990 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
Certificare iso COD CAEN 1011 Prelucrarea şi conservarea cărnii
Certificare iso COD CAEN 1012 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
Certificare iso COD CAEN 1013 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
Certificare iso COD CAEN 1020 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor
Certificare iso COD CAEN 1031 Prelucrarea şi conservarea cartofilor
Certificare iso COD CAEN 1032 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
Certificare iso COD CAEN 1039 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 1041 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
Certificare iso COD CAEN 1042 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
Certificare iso COD CAEN 1051 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
Certificare iso COD CAEN 1052 Fabricarea îngheţatei
Certificare iso COD CAEN 1061 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
Certificare iso COD CAEN 1062 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
Certificare iso COD CAEN 1071 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
Certificare iso COD CAEN 1072 Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie
Certificare iso COD CAEN 1073 Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
Certificare iso COD CAEN 1081 Fabricarea zahărului
Certificare iso COD CAEN 1082 Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase
Certificare iso COD CAEN 1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
Certificare iso COD CAEN 1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
Certificare iso COD CAEN 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
Certificare iso COD CAEN 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
Certificare iso COD CAEN 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 1091 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
Certificare iso COD CAEN 1092 Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie
Certificare iso COD CAEN 1101 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
Certificare iso COD CAEN 1102 Fabricarea vinurilor din struguri
Certificare iso COD CAEN 1103 Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe
Certificare iso COD CAEN 1104 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
Certificare iso COD CAEN 1105 Fabricarea berii
Certificare iso COD CAEN 1106 Fabricarea malţului
Certificare iso COD CAEN 1107 Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate
Certificare iso COD CAEN 1200 Fabricarea produselor din tutun
Certificare iso COD CAEN 1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
Certificare iso COD CAEN 1320 Producţia de ţesături
Certificare iso COD CAEN 1330 Finisarea materialelor textile
Certificare iso COD CAEN 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare
Certificare iso COD CAEN 1392 Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
Certificare iso COD CAEN 1393 Fabricarea de covoare şi mochete
Certificare iso COD CAEN 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase
Certificare iso COD CAEN 1395 Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm.
Certificare iso COD CAEN 1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile
Certificare iso COD CAEN 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele
Certificare iso COD CAEN 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
Certificare iso COD CAEN 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
Certificare iso COD CAEN 1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
Certificare iso COD CAEN 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 1420 Fabricarea articolelor din blană
Certificare iso COD CAEN 1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
Certificare iso COD CAEN 1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte
Certificare iso COD CAEN 1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor
Certificare iso COD CAEN 1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament
Certificare iso COD CAEN 1520 Fabricarea încălţămintei
Certificare iso COD CAEN 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
Certificare iso COD CAEN 1621 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn
Certificare iso COD CAEN 1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri
Certificare iso COD CAEN CC AEN
Certificare iso COD CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii
Certificare iso COD CAEN 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
Certificare iso COD CAEN 1629 Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite
Certificare iso COD CAEN 1711 Fabricarea celulozei
Certificare iso COD CAEN 1712 Fabricarea hârtiei şi cartonului
Certificare iso COD CAEN 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton
Certificare iso COD CAEN 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton
Certificare iso COD CAEN 1723 Fabricarea articolelor de papetărie
Certificare iso COD CAEN 1724 Fabricarea tapetului
Certificare iso COD CAEN 1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 1811 Tipărirea ziarelor
Certificare iso COD CAEN 1812 Alte activităţi de tipărire n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 1813 Servicii pregătitoare pentru pretipărire
Certificare iso COD CAEN 1814 Legătorie şi servicii conexe
Certificare iso COD CAEN 1820 Reproducerea înregistrărilor
Certificare iso COD CAEN 1910 Fabricarea produselor de cocserie
Certificare iso COD CAEN 1920 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
Certificare iso COD CAEN 2011 Fabricarea gazelor industriale
Certificare iso COD CAEN 2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor
Certificare iso COD CAEN 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază
Certificare iso COD CAEN 2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
Certificare iso COD CAEN 2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase
Certificare iso COD CAEN 2016 Fabricarea materialelor plastice în forme primare
Certificare iso COD CAEN 2017 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare
Certificare iso COD CAEN 2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice
Certificare iso COD CAEN 2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor
Certificare iso COD CAEN 2041 Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere
Certificare iso COD CAEN 2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)
Certificare iso COD CAEN 2051 Fabricarea explozivilor
Certificare iso COD CAEN 2052 Fabricarea cleiurilor
Certificare iso COD CAEN 2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale
Certificare iso COD CAEN 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 2060 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
Certificare iso COD CAEN 2110 Fabricarea produselor farmaceutice de bază
Certificare iso COD CAEN 2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice
Certificare iso COD CAEN 2211 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi  refacerea anvelopelor
Certificare iso COD CAEN 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc
Certificare iso COD CAEN 2221 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic
Certificare iso COD CAEN 2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
Certificare iso COD CAEN 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii
Certificare iso COD CAEN 2229 Fabricarea altor produse din material plastic
Certificare iso COD CAEN 2311 Fabricarea sticlei plate
Certificare iso COD CAEN 2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate
Certificare iso COD CAEN 2313 Fabricarea articolelor din sticlă
Certificare iso COD CAEN 2314 Fabricarea fibrelor din sticlă
Certificare iso COD CAEN 2319 Fabricarea de sticlărie tehnică
Certificare iso COD CAEN 2320 Fabricarea de produse refractare
Certificare iso COD CAEN 2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică
Certificare iso COD CAEN 2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă
Certificare iso COD CAEN 2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental
Certificare iso COD CAEN 2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică
Certificare iso COD CAEN 2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică
Certificare iso COD CAEN 2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică
Certificare iso COD CAEN 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 2351 Fabricarea cimentului
Certificare iso COD CAEN 2352 Fabricarea varului şi ipsosului
Certificare iso COD CAEN 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii
Certificare iso COD CAEN 2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii
Certificare iso COD CAEN 2363 Fabricarea betonului
Certificare iso COD CAEN 2364 Fabricarea mortarului
Certificare iso COD CAEN 2365 Fabricarea produselor din azbociment
Certificare iso COD CAEN 2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos
Certificare iso COD CAEN CC AEN
Certificare iso COD CAEN 2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei
Certificare iso COD CAEN 2391 Fabricarea produselor abrazive
Certificare iso COD CAEN 2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 2410 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
Certificare iso COD CAEN 2420 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
Certificare iso COD CAEN 2431 Tragere la rece a barelor
Certificare iso COD CAEN 2432 Laminare la rece a benzilor înguste
Certificare iso COD CAEN 2433 Producţia de profile obţinute la rece
Certificare iso COD CAEN 2434 Trefilarea firelor la rece
Certificare iso COD CAEN 2441 Producţia metalelor preţioase
Certificare iso COD CAEN 2442 Metalurgia aluminiului
Certificare iso COD CAEN 2443 Producţia plumbului, zincului şi cositorului
Certificare iso COD CAEN 2444 Metalurgia cuprului
Certificare iso COD CAEN 2445 Producţia altor metale neferoase
Certificare iso COD CAEN 2446 Prelucrarea combustibililor nucleari
Certificare iso COD CAEN 2451 Turnarea fontei
Certificare iso COD CAEN 2452 Turnarea oţelului
Certificare iso COD CAEN 2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare
Certificare iso COD CAEN 2454 Turnarea altor metale neferoase
Certificare iso COD CAEN 2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
Certificare iso COD CAEN 2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
Certificare iso COD CAEN 2521 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală
Certificare iso COD CAEN 2529 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice
Certificare iso COD CAEN 2530 Prod.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)
Certificare iso COD CAEN 2540 Fabricarea armamentului şi muniţiei
Certificare iso COD CAEN 2550 Fabric.produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor
Certificare iso COD CAEN 2561 Tratarea şi acoperirea metalelor
Certificare iso COD CAEN 2562 Operaţiuni de mecanică generală
Certificare iso COD CAEN 2571 Fabricarea produselor de tăiat
Certificare iso COD CAEN 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
Certificare iso COD CAEN 2573 Fabricarea uneltelor
Certificare iso COD CAEN 2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din  oţel
Certificare iso COD CAEN 2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
Certificare iso COD CAEN 2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri
Certificare iso COD CAEN 2594 Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
Certificare iso COD CAEN 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 2611 Fabricarea subansambluri lor electronice (module)
Certificare iso COD CAEN 2612 Fabricarea altor componente electronice
Certificare iso COD CAEN 2620 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Certificare iso COD CAEN 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii
Certificare iso COD CAEN 2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum
Certificare iso COD CAEN 2651 Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie
Certificare iso COD CAEN 2652 Producţia de ceasuri
Certificare iso COD CAEN 2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie
Certificare iso COD CAEN 2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice
Certificare iso COD CAEN 2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor
Certificare iso COD CAEN 2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice
Certificare iso COD CAEN 2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii
Certificare iso COD CAEN 2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii
Certificare iso COD CAEN 2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică
Certificare iso COD CAEN 2732 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice
Certificare iso COD CAEN 2733 Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice
Certificare iso COD CAEN 2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat
Certificare iso COD CAEN 2751 Fabricarea de aparate electrocasnice
Certificare iso COD CAEN 2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice
Certificare iso COD CAEN 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
Certificare iso COD CAEN 2811 Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane, autoveh.şi motociclete)
Certificare iso COD CAEN 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
Certificare iso COD CAEN 2813 Fabricarea de pompe şi compresoare
Certificare iso COD CAEN 2814 Fabricarea de articole de robinetărie
Certificare iso COD CAEN 2815 Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elem.mecanice de transmisie
Certificare iso COD CAEN 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor
Certificare iso COD CAEN CC AEN
Certificare iso COD CAEN 2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat
Certificare iso COD CAEN 2823 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)
Certificare iso COD CAEN 2824 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric
Certificare iso COD CAEN 2825 Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic
Certificare iso COD CAEN 2829 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală
Certificare iso COD CAEN 2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere
Certificare iso COD CAEN 2841 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
Certificare iso COD CAEN 2849 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
Certificare iso COD CAEN 2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii
Certificare iso COD CAEN 2893 Fabric.utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului
Certificare iso COD CAEN 2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei
Certificare iso COD CAEN 2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului
Certificare iso COD CAEN 2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului
Certificare iso COD CAEN 2899 Fabricarea altor masini şi utilaje specifice n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
Certificare iso COD CAEN 2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci
Certificare iso COD CAEN 2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi
motoare de autovehicule
Certificare iso COD CAEN 2932 Fabric.altor piese şi accesorii pentru autoveh. şi pentru motoare de autovehicule
Certificare iso COD CAEN 3011 Construcţia de nave şi structuri plutitoare
Certificare iso COD CAEN 3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement
Certificare iso COD CAEN 3020 Fabricarea materialului rulant
Certificare iso COD CAEN 3030 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale
Certificare iso COD CAEN 3040 Fabricarea vehiculelor militare de luptă
Certificare iso COD CAEN 3091 Fabricarea de motociclete
Certificare iso COD CAEN 3092 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi
Certificare iso COD CAEN 3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
Certificare iso COD CAEN 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
Certificare iso COD CAEN 3103 Fabricarea de saltele şi somiere
Certificare iso COD CAEN 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 3211 Baterea monedelor
Certificare iso COD CAEN 3212 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase
Certificare iso COD CAEN 3213 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare
Certificare iso COD CAEN 3220 Fabricarea instrumentelor muzicale
Certificare iso COD CAEN 3230 Fabricarea articolelor pentru sport
Certificare iso COD CAEN 3240 Fabricarea jocurilor şi jucariilor
Certificare iso COD CAEN 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice
Certificare iso COD CAEN 3291 Fabricarea maturilor şi periilor
Certificare iso COD CAEN 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 3311 Repararea articolelor fabricate din metal
Certificare iso COD CAEN 3312 Repararea maşinilor
Certificare iso COD CAEN 3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice
Certificare iso COD CAEN 3314 Repararea echipamentelor electrice
Certificare iso COD CAEN 3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
Certificare iso COD CAEN 3316 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale
Certificare iso COD CAEN 3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 3319 Repararea altor echipamente
Certificare iso COD CAEN 3320 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale
Certificare iso COD CAEN 3511 Producţia de energie electrica
Certificare iso COD CAEN 3512 Transportul energiei electrice
Certificare iso COD CAEN 3513 Distribuţia energiei electrice
Certificare iso COD CAEN 3514 Comercializarea energiei electrice
Certificare iso COD CAEN 3521 Producţia gazelor
Certificare iso COD CAEN 3522 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte
Certificare iso COD CAEN 3523 Comercializerea combustibililor gazoşi, prin conducte
Certificare iso COD CAEN 3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat
Certificare iso COD CAEN 3600 Captarea, tratarea şi distribuţia apei
Certificare iso COD CAEN 3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate
Certificare iso COD CAEN 3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase
Certificare iso COD CAEN CC AEN
Certificare iso COD CAEN 3812 Colectarea deşeurilor periculoase
Certificare iso COD CAEN 3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
Certificare iso COD CAEN 3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
Certificare iso COD CAEN 3831 Demontarea (dezasamblarea)maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor
Certificare iso COD CAEN 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
Certificare iso COD CAEN 3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
Certificare iso COD CAEN 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
Certificare iso COD CAEN 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Certificare iso COD CAEN 4211 Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor
Certificare iso COD CAEN 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane
Certificare iso COD CAEN 4213 Construcţia de poduri şi tuneluri
Certificare iso COD CAEN 4221 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide
Certificare iso COD CAEN 4222 Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii
Certificare iso COD CAEN 4291 Construcţii hidrotehnice
Certificare iso COD CAEN 4299 Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
Certificare iso COD CAEN 4312 Lucrări de pregătire a terenului
Certificare iso COD CAEN 4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii
Certificare iso COD CAEN 4321 Lucrări de instalaţii electrice
Certificare iso COD CAEN 4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
Certificare iso COD CAEN 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Certificare iso COD CAEN 4331 Lucrări de ipsoserie
Certificare iso COD CAEN 4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
Certificare iso COD CAEN 4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
Certificare iso COD CAEN 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
Certificare iso COD CAEN 4339 Alte lucrări de finisare
Certificare iso COD CAEN 4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
Certificare iso COD CAEN 4399 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
Certificare iso COD CAEN 4519 Comerţ cu alte autovehicule
Certificare iso COD CAEN 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Certificare iso COD CAEN 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
Certificare iso COD CAEN 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pt autovehicule
Certificare iso COD CAEN 4540 Comerţ cu motociclete,piese şi acces.aferente,întreţ.şi repararea motocicletelor
Certificare iso COD CAEN 4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii,materii prime textile şi cu semifabricate
Certificare iso COD CAEN 4612 Intermed.în comerţul cu combustib.,minereuri,metale şi prod.chimice pentru ind.
Certificare iso COD CAEN 4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
Certificare iso COD CAEN 4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane
Certificare iso COD CAEN 4615 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie
Certificare iso COD CAEN 4616 Intermed.în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi art. din piele
Certificare iso COD CAEN 4617 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun
Certificare iso COD CAEN 4618 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea prod. cu caracter specific, n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
Certificare iso COD CAEN 4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
Certificare iso COD CAEN 4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor
Certificare iso COD CAEN 4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
Certificare iso COD CAEN 4624 Comerţ cu ridicata la blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate
Certificare iso COD CAEN 4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor
Certificare iso COD CAEN 4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
Certificare iso COD CAEN 4633 Comerţ cu ridicata al prod.lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
Certificare iso COD CAEN 4634 Comerţ cu ridicata al băuturilor
Certificare iso COD CAEN 4635 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun
Certificare iso COD CAEN 4636 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase
Certificare iso COD CAEN 4637 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente
Certificare iso COD CAEN 4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alim., inclusiv peşte, crustacee şi moluşte
Certificare iso COD CAEN 4639 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun
Certificare iso COD CAEN 4641 Comerţ cu ridicata al produselor textile
Certificare iso COD CAEN 4642 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei
Certificare iso COD CAEN 4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de
radio şi televizoarelor
Certificare iso COD CAEN CC AEN
Certificare iso COD CAEN 4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere
Certificare iso COD CAEN 4645 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie
Certificare iso COD CAEN 4646 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice
Certificare iso COD CAEN 4647 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi a articolelor de iluminat
Certificare iso COD CAEN 4648 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor
Certificare iso COD CAEN 4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Certificare iso COD CAEN 4651 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui
Certificare iso COD CAEN 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
Certificare iso COD CAEN 4661 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor
Certificare iso COD CAEN 4662 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte
Certificare iso COD CAEN 4663 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii
Certificare iso COD CAEN 4664 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi
de tricotat
Certificare iso COD CAEN 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
Certificare iso COD CAEN 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
Certificare iso COD CAEN 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
Certificare iso COD CAEN 4671 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al prod. derivate
Certificare iso COD CAEN 4672 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice
Certificare iso COD CAEN 4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi a materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
Certificare iso COD CAEN 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Certificare iso COD CAEN 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
Certificare iso COD CAEN 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
Certificare iso COD CAEN 4677 Comert cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
Certificare iso COD CAEN 4690 Comerţ cu ridicata nespecializat
Certificare iso COD CAEN 4711 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
Certificare iso COD CAEN 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Certificare iso COD CAEN 4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi leg. proaspete, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4725 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4726 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare , în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4730 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4742 Comerţ cu amănuntul al echip.pentru telecomunicaţii în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4743 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4751 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4752 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi a celor pentru vopsit, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4753 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4754 Comerţ cu amănuntul al artic. şi aparat.electrocasnice, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4761 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4762 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4763 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, in magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4764 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN CC AEN
Certificare iso COD CAEN 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4771 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4772 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4773 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4774 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4775 Comerţ cu amănuntul al prod.cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializ.
Certificare iso COD CAEN 4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4777 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4778 Comerţ cu anănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate
Certificare iso COD CAEN 4779 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine
Certificare iso COD CAEN 4781 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Certificare iso COD CAEN 4782 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe
Certificare iso COD CAEN 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Certificare iso COD CAEN 4791 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet
Certificare iso COD CAEN 4799 Comerţ cu amănuntul efect.în afara magazinelor,standurilor,chioşcurilor şi pieţelor
Certificare iso COD CAEN 4910 Trasporturi interurbane de călători pe calea ferată
Certificare iso COD CAEN 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată
Certificare iso COD CAEN 4931 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători
Certificare iso COD CAEN 4932 Transporturi cu taxiuri
Certificare iso COD CAEN 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Certificare iso COD CAEN 4942 Servicii de mutare
Certificare iso COD CAEN 4950 Transporturi prin conducte
Certificare iso COD CAEN 5010 Transporturi maritime şi costiere de pasageri
Certificare iso COD CAEN 5020 Transporturi maritime şi costiere de marfă
Certificare iso COD CAEN 5030 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare
Certificare iso COD CAEN 5040 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
Certificare iso COD CAEN 5110 Transporturi aeriere de pasageri
Certificare iso COD CAEN 5121 Transporturi aeriene de marfă
Certificare iso COD CAEN 5210 Depozitări
Certificare iso COD CAEN 5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
Certificare iso COD CAEN 5222 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă
Certificare iso COD CAEN 5223 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene
Certificare iso COD CAEN 5224 Manipulări
Certificare iso COD CAEN 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
Certificare iso COD CAEN 5310 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal
Certificare iso COD CAEN 5320 Alte activităţi poştale şi de curier
Certificare iso COD CAEN 5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
Certificare iso COD CAEN 5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată
Certificare iso COD CAEN 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
Certificare iso COD CAEN 5590 Alte servicii de cazare
Certificare iso COD CAEN 5610 Restaurante
Certificare iso COD CAEN 5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente
Certificare iso COD CAEN 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 5630 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor
Certificare iso COD CAEN 5811 Activităţi de editare a cărţilor
Certificare iso COD CAEN 5812 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare
Certificare iso COD CAEN 5813 Activităţi de editare a ziarelor
Certificare iso COD CAEN 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
Certificare iso COD CAEN 5819 Alte activităţi de editare
Certificare iso COD CAEN 5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator
Certificare iso COD CAEN 5829 Activităţi de editare a altor produse software
Certificare iso COD CAEN 5911 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
Certificare iso COD CAEN 5912 Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune
Certificare iso COD CAEN 5913 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune
Certificare iso COD CAEN 5914 Proiecţia de filme cinematografice
Certificare iso COD CAEN 5920 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală
Certificare iso COD CAEN 6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio
Certificare iso COD CAEN 6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune
Certificare iso COD CAEN 6110 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu
Certificare iso COD CAEN 6120 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)
Certificare iso COD CAEN 6130 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit
Certificare iso COD CAEN 6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
Certificare iso COD CAEN 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
Certificare iso COD CAEN 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Certificare iso COD CAEN 6203 Activităţi de management (gestiune ţi exploatare) a mijloacelor de calcul
Certificare iso COD CAEN 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
Certificare iso COD CAEN 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
Certificare iso COD CAEN 6312 Activităţi ale portalurilor web
Certificare iso COD CAEN 6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
Certificare iso COD CAEN 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 6411 Activităţi ale băncii centrale (naţionale)
Certificare iso COD CAEN 6419 Alte activităţi de intermedieri monetare
Certificare iso COD CAEN 6420 Activităţi ale holdingurilor
Certificare iso COD CAEN 6430 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
Certificare iso COD CAEN 6491 Leasing financiar
Certificare iso COD CAEN 6492 Alte activităţi de creditare
Certificare iso COD CAEN 6499 Alte intermedieri financiare n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 6511 Activităţi de asigurări de viaţă
Certificare iso COD CAEN 6512 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă)
Certificare iso COD CAEN 6520 Activităţi de reasigurare
Certificare iso COD CAEN 6530 Activit.ale fond.de pensii (cu excepţia celor din sist. public de asigurări sociale)
Certificare iso COD CAEN 6611 Administrarea pieţelor financiare
Certificare iso COD CAEN 6612 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
Certificare iso COD CAEN 6619 Activit.auxiliare intermed.financiare, exclusiv activităţi de asig.şi fonduri de pensii
Certificare iso COD CAEN 6621 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor
Certificare iso COD CAEN 6622 Activităţi ale agenţilor si broker-ilor de asigurări
Certificare iso COD CAEN 6629 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii
Certificare iso COD CAEN 6630 Activităţi de administrare a fondurilor
Certificare iso COD CAEN 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
Certificare iso COD CAEN 6820 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Certificare iso COD CAEN 6831 Agenţii imobiliare
Certificare iso COD CAEN 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
Certificare iso COD CAEN 6910 Activităţi juridice
Certificare iso COD CAEN 6920 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal
Certificare iso COD CAEN 7010 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate
Certificare iso COD CAEN 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
Certificare iso COD CAEN 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Certificare iso COD CAEN 7111 Activităţi de arhitectură
Certificare iso COD CAEN 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea
Certificare iso COD CAEN 7120 Activităţi de testări şi analize tehnice
Certificare iso COD CAEN 7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie
Certificare iso COD CAEN 7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Certificare iso COD CAEN 7220 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste
Certificare iso COD CAEN 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
Certificare iso COD CAEN 7312 Servicii de reprezentare media
Certificare iso COD CAEN 7320 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice
Certificare iso COD CAEN 7410 Activităţi de design specializat
Certificare iso COD CAEN 7420 Activităţi fotografice
Certificare iso COD CAEN 7430 Activităţi de traducere scrisă şi orala (interpreţi)
Certificare iso COD CAEN 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 7500 Activităţi veterinare
Certificare iso COD CAEN 7711 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare
Certificare iso COD CAEN 7712 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele
Certificare iso COD CAEN 7721 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv
Certificare iso COD CAEN 7722 Închirierea de casete video şi discuri
Certificare iso COD CAEN 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 7731 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole
Certificare iso COD CAEN 7732 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii
Certificare iso COD CAEN 7733 Activit.de închiriere şi leasing cu maş. şi echipam.de birou (inclusiv calculatoare)
Certificare iso COD CAEN 7734 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă
Certificare iso COD CAEN 7735 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian
Certificare iso COD CAEN 7739 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echip. şi bunuri tangibile n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)
Certificare iso COD CAEN 7810 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă
Certificare iso COD CAEN 7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului
Certificare iso COD CAEN 7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă
Certificare iso COD CAEN 7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
Certificare iso COD CAEN 7912 Activităţi ale tur-operatorilor
Certificare iso COD CAEN 7990 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică
Certificare iso COD CAEN 8010 Activităţi de protecţie şi gardă
Certificare iso COD CAEN 8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Certificare iso COD CAEN 8030 Activităţi de investigaţii
Certificare iso COD CAEN 8110 Activităţi de servicii suport combinate
Certificare iso COD CAEN 8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
Certificare iso COD CAEN 8122 Activităţi specializate de curăţenie
Certificare iso COD CAEN 8129 Alte activităţi de curăţenie
Certificare iso COD CAEN 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
Certificare iso COD CAEN 8211 Activităţi combinate de secretariat
Certificare iso COD CAEN 8219 Activit.de fotocop., de pregătire a docum.şi alte activit.specializate de secretariat
Certificare iso COD CAEN 8220 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
Certificare iso COD CAEN 8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor
Certificare iso COD CAEN 8291 Activit.ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Certificare iso COD CAEN 8292 Activităţi de ambalare
Certificare iso COD CAEN 8299 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 8411 Servicii de administrare publică generală
Certificare iso COD CAEN 8412 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială
Certificare iso COD CAEN 8413 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice
Certificare iso COD CAEN 8421 Activităţi de afaceri externe
Certificare iso COD CAEN 8423 Activităţi de justiţie
Certificare iso COD CAEN 8424 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă
Certificare iso COD CAEN 8425 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora
Certificare iso COD CAEN 8430 Activităţi de protecţie socială obligatorie
Certificare iso COD CAEN 8510 Învăţământ preşcolar
Certificare iso COD CAEN 8520 Învăţământ primar
Certificare iso COD CAEN 8531 Învăţământ secundar general
Certificare iso COD CAEN 8532 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional
Certificare iso COD CAEN 8541 Învăţământ superior non-universitar
Certificare iso COD CAEN 8542 Învăţământ superior universitar
Certificare iso COD CAEN 8551 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional
Certificare iso COD CAEN 8552 Învăţământ în dom.cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Certificare iso COD CAEN 8553 Şcoli de conducere (pilotaj)
Certificare iso COD CAEN 8559 Alte forme de învăţământ n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Certificare iso COD CAEN 8610 Activităţi de asistenţă spitalicească
Certificare iso COD CAEN 8621 Activităţi de asistenţă medicală generală
Certificare iso COD CAEN 8622 Activităţi de asistenţă medicală specializată
Certificare iso COD CAEN 8623 Activităţi de asistenţă stomatologică
Certificare iso COD CAEN 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Certificare iso COD CAEN 8710 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală
Certificare iso COD CAEN 8720 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale
Certificare iso COD CAEN 8730 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Certificare iso COD CAEN 8790 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 8810 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure
Certificare iso COD CAEN 8891 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii
Certificare iso COD CAEN 8899 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a.
Certificare iso COD CAEN CC AEN
Certificare iso COD CAEN 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
Certificare iso COD CAEN 9002 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole)
Certificare iso COD CAEN 9003 Activităţi de creaţie artistică
Certificare iso COD CAEN 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol
Certificare iso COD CAEN 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
Certificare iso COD CAEN 9102 Activităţi ale muzeelor
Certificare iso COD CAEN 9103 Gestionarea monumentelor, clăd. istorice şi a altor obiective de interes turistic
Certificare iso COD CAEN 9104 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale
Certificare iso COD CAEN 9200 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
Certificare iso COD CAEN 9311 Activităţi ale bazelor sportive
Certificare iso COD CAEN 9312 Activităţi ale cluburilor sportive
Certificare iso COD CAEN 9313 Activităţi ale centrelor de fitness
Certificare iso COD CAEN 9319 Alte activităţi sportive
Certificare iso COD CAEN 9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii
Certificare iso COD CAEN 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 9411 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale
Certificare iso COD CAEN 9412 Activităţi ale organizaţiilor profesionale
Certificare iso COD CAEN 9420 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor
Certificare iso COD CAEN 9491 Activităţi ale organizaţiilor religioase
Certificare iso COD CAEN 9492 Activităţi ale organizaţiilor politice
Certificare iso COD CAEN 9499 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Certificare iso COD CAEN 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Certificare iso COD CAEN 9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
Certificare iso COD CAEN 9522 Repararea dispozitivelor de uz gospod.şi a echipamentelor pentru casă şi grădină
Certificare iso COD CAEN 9523 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele
Certificare iso COD CAEN 9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice
Certificare iso COD CAEN 9525 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor
Certificare iso COD CAEN 9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.
Certificare iso COD CAEN 9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană
Certificare iso COD CAEN 9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare
Certificare iso COD CAEN 9603 Activităţi de pompe funebre şi similare
Certificare iso COD CAEN 9604 Activităţi de întreţinere corporală
Certificare iso COD CAEN 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.

certificari iso firme cod caen